Tarcza antykryzysowa 4.0 – ważne zmiany i dodatkowe świadczenia dla przedsiębiorców


Kolejne zmiany w rządowej Tarczy antykryzysowej obowiązują.
Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany:

Nowe podmioty, które mogą ubiegać się o dofinansowanie to:
- państwowa lub prowadzona wspólnie z ministrem kultury instytucja kultury;
- kościelna osoba prawna oraz jej jednostka organizacyjna;
- samorządowa instytucja kultury;
- spółki wodne.

Po nowelizacji odrębnie uregulowano proporcje dofinansowania w samorządowych jednostkach kultury. W tym przypadku dofinansowanie jest w proporcji: 40% pokrywa Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, 60% organizator, czyli dana JST.
Przykład: pracownik z wynagrodzeniem 2600 zł brutto, z tego dofinansowane jest 1300 zł w proporcji: 520 zł dopłaci FGŚP, 780 zł zapłaci JST, reszta to koszt własny danej jednostki kultury.
Data do obliczenia spadku obrotów, po nowelizacji przypada po 31.12.2019r. (a nie jak wcześniej po 01.01.2020r.)

Wszystkie podmioty, które mogą składać wnioski o dofinansowanie z FGŚP – oprócz samorządowych jednostek kultury i spółek wodnych – u których wystąpił spadek obrotów, mogą wystąpić z wnioskiem dla osób nie objętych przestojem, ani obniżonym wymiarem czasu pracy i uzyskać wsparcie.
Kwota wsparcia to połowa pensji, ale nie więcej niż 40% przeciętnego wynagrodzenia. Świadczenia te również przysługują maksymalnie przez 3 miesiące od miesiąca złożenia wniosku.
Należy jednak pamiętać, że pomoc z art. 15gg można uzyskać wyłącznie, jeżeli pracodawca nie uzyskał pomocy na tych samych pracowników i z tego samego tytułu.

Wniosek można składać wyłącznie elektronicznie na www.praca.gov.pl

Treść zmian w ustawie (pobierz)