Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy
Prześlij odnośnik znajomemu Drukuj stronę Zapisz w formacie PDF

Powiadom znajomego o artykule

Rozlicz dofinansowanie do wynagrodzeń (art. 15 g, 15 gg i 15 gga)

Nagranie dotyczące rozliczania dofinansowania (z 24.06.2021 r.) – zobacz na Promocja DWUP

Przedsiębiorca zobowiązany jest do rozliczenia środków w terminie do 30 dni od zakończenia okresu dofinansowania.

Uwaga. W przypadku gdy przekazanie środków na Państwa rachunek bankowy przedsiębiorcy nastąpiło po zakończeniu miesiąca, za które były należne - termin 30-dniowy rozpoczyna swój bieg pierwszego dnia po ich otrzymaniu.

 

Rozliczenie należy złożyć poprzez formularz rozliczeniowy zamieszczony na portalu praca.gov.pl.
Dostęp do formularza można uzyskać przez wybranie na swoim koncie wniosku, do którego odnosi się rozliczenie, a następnie wybranie opcji „kontynuuj korespondencję” i w kolejnym kroku „rozliczenie wniosku w zakresie otrzymanych środków (…)”.
Rozliczenie składane jest do Wojewódzkich Urzędów Pracy.


Wynikające z rozliczenia, niewykorzystane środki należy zwrócić - na rachunek, z którego przedsiębiorca otrzymał dofinansowanie - najpóźniej w terminie złożenia rozliczenia - wpisując w tytule przelewu „rozliczenie wniosku nr ……..……., NIP ……………"

 

Gdzie znajdziesz szczegółowe informacje jak rozliczyć dofinansowanie ?

Szczegółowe informacje jak rozliczyć dofinansowanie są opublikowane:

 

 


Zobacz również

  • film ze wskazówkami jak rozliczyć to dofinansowanie (art. 15gg) – przejdź
  • film ze wskazówkami jak prawidłowo wypełnić wykaz pracowników (tzw. kalkulator do rozliczenia – art. 15g) – przejdź
  • procedurę rozliczenia dofinasowania opublikowaną na naszej stronie - przejdź

 

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 ze zm.)

Wykonanie: itp.wroc.pl Strony internetowe Wrocław