Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy
Prześlij odnośnik znajomemu Drukuj stronę Zapisz w formacie PDF

Powiadom znajomego o artykule

Komunikat dla wnioskodawców

Szanowni Państwo,

aby uruchomić wypłatę dofinansowania do wynagrodzeń pracowników z FGŚP w ramach tarczy 6.0 z art. 15gga ustawy [1]  Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Techologii tymczasowo wyraziło zgodę na uzyskanie tej pomocy jako pomoc de minimis [2] zamiast założonej pierwotnie we wniosku pomocy publicznej (…) w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 [3].  

Takie rozwiązanie pozwoli nam na wcześniejszą wypłatę środków - bez konieczności oczekiwania na akceptację (notyfikację) pierwotnie zakładanej formy pomocy publicznej [3], przez Komisję Europejską.    

Jeżeli złożyliście Państwo wniosek ,prosimy obserwować ten komunikat - zamieścimy tu kolejne instrukcje.

Jeśli nie jesteście Państwo zainteresowani uzyskaniem dofinansowania jako pomoc de minimis, rozpatrzymy Państwa wniosek, przy czym wypłatę środków, będziemy mogli zrealizować po notyfikacji pomocy przez Komisję Europejską. 

  1. Ustawa z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.)
  2. Pomoc de minimis może być udzielana w ograniczonej wysokości - do 200 000 EUR w okresie trzech lat podatkowych, a dla przedsiębiorstw zajmujących się drogowym transportem towarów (z wyjątkiem usług zintegrowanych) limit wynosi 100 000 EUR.
  3. pomoc publiczna mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, udzielaną zgodnie z warunkami zawartymi w Komunikacie Komisji Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19

Wykonanie: itp.wroc.pl Strony internetowe Wrocław