Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy
Prześlij odnośnik znajomemu Drukuj stronę Zapisz w formacie PDF

Powiadom znajomego o artykule

Tarcza 9.0 art. 15gga ustawy - nowe branże objęte pomocą oraz wydłużony do 30 czerwca 2021 r. termin na składanie wniosków o dofinansowanie.

Od 26 kwietnia 2021 roku wchodzi w życie  Rozporządzenie RM z dnia 16 kwietnia 2021 zmieniające rozporządzenie w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz.U. poz.713).

Zobacz:

Przepisy wprowadzają w zakresie branżowych dofinansowań do wynagrodzeń (art. 15gga) m.in. następujące zmiany:

A) rozszerzają zakres pomocy o 16 nowych branż:

L.P

PKD

Opis

1

47.41.Z

Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

2

47.42.Z

Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

3

47.43.Z

  Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

4

47.51.Z

Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

5

47.52.Z

  Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

6

47.53.Z

Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

7

47.54.Z

Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

8

47.59.Z

Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

9

47.64.Z

  Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

10

47.65.Z

Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

11

47.75.Z

Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

12

47.77.Z

 Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

13

77.29.Z

Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego

14

77.39.Z

Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

15

96.02.Z

Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne

16

96.09.Z

Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

 

B) Od kwietnia pomoc będzie udzielana również przedsiębiorcom, którzy prowadzili jako rodzaj przeważającej działalność gospodarczej – zgodnie z zapisami w rejestrze REGON na 31.03.2021r. – działalność oznaczoną kodami PKD:

L.P

PKD z ustawy lub poprzedniego rozporządzenia

Opis

1

47.71.Z

Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

2

47.72.Z

Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

3

49.39.Z

Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany

4

55.10.Z

Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

5

55.20.Z

Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

6

55.30.Z

Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe

7

56.10.A

Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

8

56.10.B

Ruchome placówki gastronomiczne

9

56.21.Z

Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)

10

56.29.Z

Pozostała usługowa działalność gastronomiczna

11

56.30.Z

Przygotowywanie i podawanie napojów

12

59.11.Z

Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

13

59.12.Z

Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi

14

59.13.Z

Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

15

59.14.Z

Działalność związana z projekcją filmów

16

59.20.Z

Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

17

74.20.Z

Działalność fotograficzna

18

77.21.Z

Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego

19

79.11.A

Działalność agentów turystycznych

20

79.12.Z

Działalność organizatorów turystyki

21

79.90.A

Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych

22

82.30.Z

Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

23

85.51.Z

Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

24

85.52.Z

Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

25

85.53.Z

Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu

26

85.59.A

Nauka języków obcych

27

85.59.B

Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

28

86.10.Z

Działalność szpitali w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej

29

86.90.A.

Działalność fizjoterapeutyczna

30

86.90.D

Działalność paramedyczna

31

90.01.Z

Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych- zespół muzyczny

32

90.02.Z

Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

33

90.04.Z

Działalność obiektów kulturalnych

34

91.02.Z

Działalność muzeów

35

93.11.Z

Działalność obiektów sportowych

36

93.13.Z

Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej

37

93.19.Z

Pozostała działalność związana ze sportem

38

93.21.Z

Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki

39

93.29.A

Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych

40

93.29.B

Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana

41

93.29.Z

Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

42

96.01.Z

Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich

43

96.04.Z

Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

 

C)  Dodano nowy termin – luty 2020 w stosunku do którego można weryfikować spadek przychodów przedsiębiorcy.

D) Zmieniono termin, w którym dokonuje się oceny oznaczenia PKD w bazie REGON przekazana przez GUS – na dzień 31-03-2021r.

E) - Wnioski o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy przedsiębiorcy można składać do 30 czerwca 2021r.

 

Wnioski o dofinansowanie będzie można składać elektronicznie przez portal praca.gov.pl od 26 kwietnia do 30 czerwca 2021r.

 

 

Pełną informację znajdziesz w:

Pozostałe akty prawne:

 

Informacja dodatkowa o pozostałych dofinansowaniach do wynagrodzeń pracowników udzielanych w ramach Tarczy antykryzysowej – przez wojewódzkie urzędy pracy.

Do 10 czerwca można składać wnioski o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników, które zostały uruchomione na początku pandemii w 2020 roku – art. 15g i 15gg (bez względu na branże/PKD) – jeżeli przedsiębiorca nie wykorzystał tych pomocy wcześniej.

Więcej informacji o tych formach pomocy znajdziecie Państwo pod poniższymi linkami:

Wsparcie dla przedsiębiorców na ochronę miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (art.15g)

Świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków FGŚP na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników nieobjętych przestojem (art.15gg)


 

Wykonanie: itp.wroc.pl Strony internetowe Wrocław