Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy
Prześlij odnośnik znajomemu Drukuj stronę Zapisz w formacie PDF

Powiadom znajomego o artykule

Badania Rynku Pracy

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu rozpoczął badanie czynników warunkujących utrzymanie i powrót na rynek pracy osób ze starszych grup wiekowych na obszarze województwa dolnośląskiego.

Zmiany demograficzne związane ze starzeniem się społeczeństwa obok zmian technologicznych należą do największych wyzwań stojących przed rynkiem pracy. Dane statystyczne z ostatnich lat wskazują m.in.  na spadek dzietności kobiet, wzrost średniego wieku kobiet rodzących dzieci, podwyższenie średniej długości życia oraz zwiększenie udziału osób starszych w ogólnej liczbie ludności.

Istotne w tym kontekście są wszelkie działania, projekty oraz inicjatywy na rzecz wsparcia osób starszych w aktywizacji zawodowej, promujące ich zatrudnianie oraz przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na wiek.

Celem badania jest charakterystyka obecnej sytuacji osób ze starszych grup wiekowych na dolnośląskim rynku pracy, analiza barier, problemów i potrzeb w zakresie ich zatrudnienia oraz wypracowanie i sformułowanie rekomendacji na rzecz wsparcia tych osób w utrzymaniu lub powrocie na rynek pracy.

W badaniu zostaną wykorzystane wywiady z osobami w wieku przedemerytalnym i emerytalnym, wywiady z pracodawcami oraz przedstawicielami instytucji zajmujących się wspieraniem osób starszych w województwie dolnośląskim. Zaplanowana jest realizacja ponad 1000 wywiadów.

Wykonawcą  badania jest Grupa BST Sp. z o.o. z Katowic.

Wykonanie: itp.wroc.pl Strony internetowe Wrocław