Tarcza antykryzysowa Covid-19 w DWUP DOFINANSOWANIA WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W FIRMACH Z PKD 47.11.Z ALBO 47.19.Z (tzw. SKLEPIKI SZKOLNE) – dostępne od lipca 2021 r.

Znowelizowana ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
wprowadziła możliwość ubiegania się o dofinansowania wynagrodzeń pracowników zatrudnionych u przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą pod kodami PKD 47.11.Z ALBO 47.19.Z - zobacz pełną informację