Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy
Prześlij odnośnik znajomemu Drukuj stronę Zapisz w formacie PDF

Powiadom znajomego o artykule

Krajowy Fundusz Szkoleniowy szansą na lepszy dolnośląski rynek pracy!

Krajowy Fundusz Szkoleniowy to wydzielona część środków Funduszu Pracy, która została przeznaczona na finansowanie kształcenia ustawicznego osób pracujących. O wyborze konkretnych działań decydują sami pracodawcy.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy działa już od 7 lat i cieszy się ogromnym zainteresowaniem pracodawców, którzy chcą rozwijać swoje kadry. Jedynie od kreatywności pracodawców zależy,
w jakim kierunku zamierzają rozwijać swoje firmy. Dla przedsiębiorczych Dolnoślązaków przekazaliśmy ponad 95 mln zł, z których skorzystało blisko 57 tysięcy pracowników. Ale to nie koniec. Czekamy na decyzje o limicie na rok 2022, aby dalej wspierać pracodawców i ich pracowników – mówi
Marcin Krzyżanowski, wicemarszałek województwa dolnośląskiego.

O dofinansowanie rozwoju pracowników mogą wystąpić pracodawcy, którzy chcą inwestować w podnoszenie kompetencji własnych i swoich pracowników. Nabór będą prowadzić Powiatowe Urzędy Pracy. Cieszę się, że Krajowy Fundusz Szkoleniowy się sprawdza. Cały czas pracujemy nad tym, aby pieniądze te były jak najbardziej dostępne i wpływały na rozwój kadr w naszym województwie. Myślę, że to się udaje, bo pracodawcy chwalą sobie to narzędzie. Podkreślają, że ważne jest dla nich to, że sami mogą wybrać konkretne szkolenie, skrojone pod potrzeby wykonywanej działalności. Wszyscy dobrze wiemy, że dziś nie ma pracy danej nam raz na zawsze i jedyna pewność, to ciągła zmiana. Właśnie na te potrzeby zmieniającego się rynku pracy odpowiada KFS – dodaje Marcin Szewczak, dyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

W Planie Funduszu Pracy na rok 2021 dla Województwa Dolnośląskiego przeznaczono kwotę ponad 17 milionów na realizację zadań przez powiatowe urzędy pracy. Czekamy na decyzję ministerstwa ile środków będzie do dyspozycji w 2022, kwoty te będą pewnie porównywalne.

Kto może skorzystać ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego?

O dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego mogą wystąpić pracodawcy, w rozumieniu przepisów ustawy, którzy zamierzają inwestować w podnoszenie swoich własnych kompetencji lub kompetencji osób pracujących w firmie.

W jaki sposób pracodawca ma starać się o pomoc na sfinansowanie kształcenia ustawicznego?

Pracodawca planujący zorganizowanie szkolenia musi złożyć do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego (art.69b ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia) w odpowiedzi na ogłoszony nabór. W całym województwie obowiązuje jeden wzór wniosku, który jest udostępniony go na stronie internetowej urzędu..

 

Pracodawcy z Dolnego Śląska: – Krajowy Fundusz Szkoleniowy to bardzo pozytywne narzędzie do wspierania pracodawców. Kilka lat funkcjonowania wciąż wskazuję na ogromne zapotrzebowanie ze strony pracodawców, aby takie wsparcie mogli otrzymać. A w tym roku o tyle mogło być łatwiej w całym procesie pozyskiwania środków, że obowiązywał w całym województwie ujednolicony wzór wniosku. Wciąż pracujemy nad tym, aby pieniądze te były jak najbardziej dostępne i wpływały na rozwój kadr w naszym województwie.

 

W latach 2014-2021 ze środków KFS w sumie skorzystało aż 9074 pracodawców, a w samym  roku 2021 (stan na 30.09.21) to 1673 pracodawców.

W latach 2014-2021 w działaniach finansowanych z KFS udział wzięło w sumie blisko 57 tys. pracowników (56 706). W 2021 roku (stan na 30.09.21) skorzystało 5293 osoby.

Wśród pracodawców dominowały podmioty z sektora prywatnego (80%). Ponad połowę – co szczególnie cieszy – stanowiły mikro firmy. Do dyspozycji pracodawców przez te ostatnie lata było ponad 95 milionów zł, a finalnie wykorzystano prawie 85 milionów złotych. W tym roku do dyspozycji pracodawców było prawie 17,5 mln zł.

Pracodawcy korzystali ze szkoleń i kursów w zależności od potrzeb własnej branży.

Największą popularnością cieszyły się wszelkie szkolenia, które wpisywały się w priorytet związany z deficytowymi zawodami na lokalnym rynku pracy. Na drugim miejscu było wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia. Wydaje się z perspektywy mijających miesięcy br., że to bardzo dobre posunięcie, aby KFS wspierał branże, w których pracodawcy mają największe trudności oraz wspierał tych pracowników, którzy ze względu na wiek potrzebują formalnego uaktualnienia lub zmiany kompetencji czy umiejętności zawodowych.

Już dziś zapraszamy wszystkich pracodawców z Dolnego Śląska do skorzystania ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego, którzy nie skorzystali dotychczas, aby skorzystali w roku 2022. Czekamy na informację o limicie dla województwa, by dokonać podziału dla poszczególnych powiatów.

Wydział Promocji
i Komunikacji Społecznej

Wykonanie: itp.wroc.pl Strony internetowe Wrocław