Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy
Prześlij odnośnik znajomemu Drukuj stronę Zapisz w formacie PDF

Powiadom znajomego o artykule

Jakie zawody będą najbardziej pożądane przez pracodawców na Dolnym Śląsku w 2022 roku?

Na stronie internetowej https://barometrzawodow.pl/ opublikowane zostały wyniki najnowszej, siódmej edycji badania „Barometr Zawodów”, które jest krótkookresową prognozą zapotrzebowania na zawody w poszczególnych powiatach.

Jest to drugi rok, w którym ze względu na sytuację pandemiczną wszystkie panele badawcze prowadzone były w formie zdalnej. Tradycyjnie w badanie zaangażowane były wszystkie powiatowe urzędy pracy naszego województwa i uczestniczyło w nim ponad 100 praktyków związanych z rynkiem pracy, którzy mają bieżący kontakt z osobami bezrobotnymi, poszukującymi pracy jak i z lokalnymi przedsiębiorcami i pracodawcami.

Badanie na Dolnym Śląsku przeprowadzone zostało w dniach od 22 września do 25 października 2021.

W wygenerowanej dla województwa prognozie na rok 2022 znalazło się 50 zawodów deficytowych, tj. 2 więcej niż rok wcześniej i kolejny rok z rzędu nie wskazano zawodów nadwyżkowych. Pojawiło się również 5 nowych zawodów deficytowych a zabrakło 3, które wskazane były jako deficytowe na rok 2021.

W skali województwa największe deficyty nadal występują w branży budowlanej, wśród kierowców samochodów ciężarowych, czy też w zawodzie pielęgniarki. W tym roku uczestnicy prawie wszystkich paneli wskazywali braki wśród kadry nauczycielskiej oraz policji. W części tych zawodów występuje luka kadrowa, jak w przypadku pielęgniarek, nauczycieli praktycznej nauki zawodu, czy kierowców samochodów ciężarowych. W wielu zawodach osoby będące w rejestrach urzędu posiadają zdezaktualizowane kwalifikacje, nie posiadają doświadczenia zawodowego, czy też uprawnień zawodowych. W wielu przypadkach barierą podjęcia zatrudnienia jest nieznajomość języków obcych.

Szczegóły w raporcie z badania.

Wykonanie: itp.wroc.pl Strony internetowe Wrocław