Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy
Prześlij odnośnik znajomemu Drukuj stronę Zapisz w formacie PDF

Powiadom znajomego o artykule

Spotkanie Dolnośląsko-Sakosńskiej Grupy Roboczej - Marienthal 09-10.11.2022r.

W dniach 9-10.11.2022 r. odbyło się -  od  wielu lat cykliczne - spotkanie Dolnośląsko-Saksońskiej  Grupy Roboczej.

Jedną z 6-ciu grup tematycznych spotkania była podgrupa ds. rynku pracy. Udział w niej wzięli Jerzy Komorowski Dyrektor Departamentu ds. Społecznych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, Lilla Jaroń wicedyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Roman Hofman przedstawiciel Urzędu z Drezna-Freisaat Sachsen oraz Anna Leniart współpracująca  z Saksońskim Biurem Łącznikowym we Wrocławiu.

Zajmowaliśmy się polityką zatrudnienia i instrumentami aktywizacji obywateli Ukrainy.
Zarówno Saksonia, jak i Dolny Śląsk cierpi na brak specjalistów w zawodach wymagających wysokich kwalifikacji w tzw. zawodach regulowanych, jak i wykwalifikowanych pracowników w branży przemysłowej, budowlanej, komunikacyjnej i wielu innych.

Ostatnie wydarzenia polityczne – wojna Rosji z Ukrainą, spowodowały napływ znaczącej populacji Ukraińców do obu krajów i obu regionów:

  • Dolny Śląsk – 300 tyś. uchodźców – z czego 170 tyś. otrzymało pozwolenie na pracę,
  • Sakosnia – 56 tyś. uchodźców z Ukrainy.

Zatem oba Regiony widzą wspólne problemy, jak i szanse w aspekcie polityki społecznej i regionalnego rynku pracy. Celem istotnym staje się  - po udzieleniu pierwszej pomocy  socjalno-bytowej  - tworzenie możliwości podjęcia pracy.

Polityka zatrudnieniowa, aby przyniosła obopólne korzyści, powinna kierować się dwoma zasadami:

1. uaktywnić zawodowo pozostałą grupę obywateli Ukrainy w deficytowych zawodach na regionalnych rynkach (miejsce pracy blisko lokum )

2. z drugiej strony wspierać  zatrudnianie Ukraińców w zakresie posiadanych kwalifikacji czyli nie poniżej wykształcenia i doświadczenia  np. (lekarze, prawnicy, architekci, pielęgniarki, inżynierowie).

Strony spotkania ustaliły możliwości współpracy.

  1. Wymiana doświadczeń
  1. Wymiana doświadczeń z Saksonią w zakresie polityki kompleksowego wsparcia  uchodźcy – nie tylko   osoby dorosłej, ale również całej jego rodziny ponieważ kobiety stanowią  70% i są  z reguły   z dziećmi . Szkolenia oferowane są  nie tylko w zakresie języka, kompetencji zawodowych, ale i spraw bytowych,  co wydaje się  interesującym rozwiązaniem i możliwym do zastosowania w przyszłej perspektywie finansowej EFS – 21 – 27.
  2. Organizacja i system  tej pomocy była przedmiotem dyskusji. Dobre praktyki to pomysł dedykowanego mentora dla Ukraińca aż do chwili podjęcia pracy.
  3. Dyskusja była też w obrębie uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych, ale tutaj Niemcy nie stosują żadnych ułatwień. Natomiast polskie państwo obok certyfikacji dyplomów ma rozwiązanie uproszczone podejmowania pracy w zawodach regulowanych np. lekarzy, nauczycieli, ale  jako osób wspomagających pracowników  polskich w zawodach regulowanych.
  4. Zwrócono uwagę na fakt promocji informacji o legalności zatrudnienia  w kręgach potencjalnych pracodawców przy zatrudnianiu obywateli Ukrainy.
  1. Wspólne działania
  1. Partnerska wymiana doświadczeń w aktywizacji obywateli spoza UE (doświadczenia Niemiec od 2015 roku są bogatsze ze względu na uchodźców z Syrii i Afryki.
  2. Wizyty studyjne,  w saksońskich instytucjach np. Centrum Ukrainy czy JOBCentrum, pracowników Dolnośląskich Służb Zatrudnienia – naszych urzędników WUP i PUP w zakresie rozwoju umiejętności i funkcjonalności we wspieraniu obywateli Ukrainy w podejmowaniu pracy zgodnie z ich kwalifikacjami i strukturą ofert pracy na Dolnym Śląsku.


 

 

Wykonanie: itp.wroc.pl Strony internetowe Wrocław