Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy
Prześlij odnośnik znajomemu Drukuj stronę Zapisz w formacie PDF

Powiadom znajomego o artykule

Zwiększenie środków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu.

Informujemy, że zgodnie z decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej zwiększone zostały środki Funduszu Pracy  z przeznaczeniem na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu.

Z globalnej kwoty 500 mln zł Województwu Dolnośląskiemu przyznano kwotę 32.359,9 mln zł. Środki te będą przeznaczone na realizację finansowanych z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej programów z trzech grup, tj. programów wsparcia dla bezrobotnych do 30 i powyżej 50 roku życia oraz na programy dla osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Podział środków na poszczególne powiaty województwa odbywa się w oparciu o indywidualne wnioski o finansowanie poszczególnych programów składane przez powiatowe urzędy pracy.

Wykonanie: itp.wroc.pl Strony internetowe Wrocław