Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy
Prześlij odnośnik znajomemu Drukuj stronę Zapisz w formacie PDF

Powiadom znajomego o artykule

Informacja z inauguracyjnego posiedzenia Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy z dnia 22 czerwca 2021 roku

Posiedzenie otworzył Pan Marcin Krzyżanowski – Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego, który zaproponował następujący porządek obrad:

  1. Powitanie zaproszonych Członków Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy.
  2. Wręczenie powołań Członkom Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy.
  3. Podsumowanie kadencji Rady za lata 2017-2021.
  4. Przeprowadzenie wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy we Wrocławiu.
  6. Zaopiniowanie wniosków złożonych przez szkoły w sprawie otwarcia nowych kierunków kształcenia.
  7. Sprawy różne.


W posiedzeniu uczestniczyło 13 Członków Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy, (1 Członek brał udział w obradach zdalnie) oraz Pan Marcin Szewczak – Dyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Pani Lilla Jaroń i Bartosz Kotecki - Wicedyrektorzy DWUP.

Po przywitaniu zaproszonych gości, Pan Marszałek wręczył uroczyście Członkom nowej Rady powołania.
Wojewódzka Rada Rynku Pracy powołana Zarządzeniem Marszałka nr 44/2021 z dnia 26 maja 2021 r. na kadencję 2021-2025 liczy 15 Członków reprezentujących organizacje związków zawodowych, organizacje pracodawców, rolników i izb rolniczych, organizacje pozarządowe, a także przedstawicieli samorządu terytorialnego oraz świata nauki.
Marszałek poinformował, że w związku z reformą rynku pracy szykują się przełomowe zmiany w polityce rynku pracy, które wychodzą naprzeciw przedsiębiorcom i pracodawcom.
Pan Andrzej Otręba podziękował Członkom Rady za pracę w poprzedniej kadencji, której podsumowanie w formie sprawozdania otrzymali Członkowie drogą elektroniczną. Nowo powołanej Wojewódzkiej Radzie Rynku Pracy życzył dobrej i owocnej współpracy.
Zgodnie z kolejnym punktem porządku obrad dokonano wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących WRRP.
Na Przewodniczącego została zgłoszona kandydatura Pana Andrzeja Otręby, który wyraził zgodę na kandydowanie. W przeprowadzonym głosowaniu wybrano Pana Andrzeja Otrębę na Przewodniczącego WRRP.
Na funkcję Wiceprzewodniczącego WRRP zgłoszono dwie kandydatury: Pana Romana Potockiego i Pana Artura Sawrycza, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie. W przeprowadzonych głosowaniach przyjęto obie kandydatury: Pana Romana Potockiego i Pana Artura Sawrycza, jako Wiceprzewodniczących WRRP.
Realizując kolejny punkt porządku obrad, do projektu regulaminu Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy, wniesiono poprawkę polegającą na poprawnym ponumerowaniu paragrafów. Po zaakceptowaniu poprawki przez Członków Rady, w głosowaniu przyjęto nowy regulamin WRRP.
Następnie Członkowie zaopiniowali 58 nowych kierunków kształcenia w 24 szkołach.
Podczas posiedzenia łącznie podjęto 28 uchwał, z czego 24 dotyczyły wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy. Pozostałe uchwały dotyczyły wyboru Przewodniczącego WRRP, dwóch Wiceprzewodniczących oraz przyjęcia regulaminu WRRP.
W punkcie sprawy różne Dyrekcja DWUP podsumowała wsparcie w ramach Tarczy Antykryzysowej.
Na koniec obrad Pan Andrzej Otręba poprosił Członków Rady o przygotowanie propozycji tematów do omówienia na kolejnych posiedzeniach WRRP. Przewodniczący Rady zgłosił również potrzebę zorganizowania spotkania szkoleniowo-integracyjnego dla Członków Rady, którego głównym tematem ma być reforma rynku pracy.
    Na tym posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy zakończono.

 

Wykonanie: itp.wroc.pl Strony internetowe Wrocław