02. Badanie przedsiębiorców z obszaru województwa dolnośląskiego dotyczącego zapotrzebowania na pracowników w perspektywie średniookresowej, w tym wpływu rozwoju technologii na rynek pracy (...)

Badanie przedsiębiorców z obszaru województwa dolnośląskiego dotyczącego zapotrzebowania na  pracowników  w perspektywie średniookresowej, w tym wpływu rozwoju technologii na rynek pracy w najbliższej przyszłości oraz zatrudniania cudzoziemców.

 

Kliknij aby popbrać opracowanie w formacie PDF