03. Badanie dotyczące gotowości do podjęcia pracy przez osoby długotrwale bezrobotne zamieszkujące największe miasta Dolnego Śląska, tj. Jelenią Górę, Legnicę, Wałbrzych i Wrocław.

Badanie dotyczące gotowości do podjęcia pracy przez osoby długotrwale bezrobotne zamieszkujące  największe miasta Dolnego Śląska, tj.  Jelenią Górę, Legnicę, Wałbrzych i Wrocław.

 

Kliknij aby popbrać opracowanie w formacie PDF