Informacja o sytuacji na rynku pracy w woj. Dolnośląskim w marcu 2014 roku

W marcu 2014 r. odnotowano w województwie dolnośląskim spadek liczby zarejestrowanych bezrobotnych w porównaniu do stanu na koniec lutego br. Liczba bezrobotnych wynosiła na koniec marca 155337 osób i zmniejszyła się w omawianym okresie o 5173 osoby tj. o 3,2%.

Pobierz pełną informację