Informacja o sytuacji na rynku pracy w woj. Dolnośląskim w czerwcu 2014 roku.

W czerwcu 2014 r. odnotowano w województwie dolnośląskim spadek liczby zarejestrowanych bezrobotnych w porównaniu do stanu na koniec maja br. Liczba bezrobotnych wynosiła na koniec czerwca 134510 osób i zmniejszyła się w omawianym okresie o 5896 osób tj. o 4,2%.

Pobierz pełną informację