Informacja o sytuacji na rynku pracy w woj. Dolnośląskim w grudniu 2014 roku.

W grudniu 2014 r. odnotowano w województwie dolnośląskim spadek liczby zarejestrowanych bezrobotnych w porównaniu do stanu na koniec listopada 2014r. Liczba bezrobotnych wynosiła na koniec grudnia 121 562 osoby i zmniejszyła się w omawianym okresie o 278 osób tj. o 0,2%. 

Pobierz pełną informację