Informacja o sytuacji na rynku pracy w woj. Dolnośląskim w lutym 2015 roku.

W lutym 2015 r. odnotowano w województwie dolnośląskim wzrost liczby zarejestrowanych bezrobotnych w porównaniu do stanu na koniec stycznia b.r. Liczba bezrobotnych wynosiła na koniec lutego 128196 osób i zwiększyła się w omawianym okresie o 122 osoby tj. o 0,1%. 

Pobierz pełną informację