Informacja o sytuacji na rynku pracy w woj. Dolnośląskim w marcu 2015 roku

W marcu 2015 r. odnotowano w województwie dolnośląskim spadek liczby zarejestrowanych bezrobotnych w porównaniu do stanu na koniec lutego b.r. Liczba bezrobotnych wynosiła na koniec marca 124742 osoby i zmniejszyła się w omawianym okresie o 3454 osoby tj. o 2,7%. 

Pobierz pełną informację