Informacja o sytuacji na rynku pracy w woj. Dolnośląskim w kwietniu 2015 roku.

W kwietniu 2015 r. odnotowano w województwie dolnośląskim spadek liczby zarejestrowanych bezrobotnych w porównaniu do stanu na koniec marca b.r. Liczba bezrobotnych wynosiła na koniec kwietnia 119164 osoby i zmniejszyła się w omawianym okresie o 5578 osób tj. o 4,5%.

Pobierz pełną informację