Informacja o sytuacji na rynku pracy w woj. Dolnośląskim w maju 2015 roku.

W maju 2015 r. odnotowano w województwie dolnośląskim spadek liczby zarejestrowanych bezrobotnych w porównaniu do stanu na koniec kwietnia b.r. Liczba bezrobotnych wynosiła na koniec maja 113340 osób i zmniejszyła się w omawianym okresie o 5824 osoby tj. o 4,9%.

Pobierz pełną informację