Informacja o sytuacji na rynku pracy w woj. Dolnośląskim w lipcu 2015 roku.

W lipcu 2015 r. odnotowano w województwie dolnośląskim spadek liczby zarejestrowanych bezrobotnych w porównaniu do stanu na koniec czerwca b.r. Liczba bezrobotnych wynosiła na koniec lipca 103521 osób i zmniejszyła się w omawianym okresie o 3309 osób tj. o 3,1%.

Pobierz pełną informację