Informacja o sytuacji na rynku pracy w woj. Dolnośląskim w sierpniu 2015 roku.

W sierpniu 2015 r. odnotowano w województwie dolnośląskim spadek liczby zarejestrowanych bezrobotnych w porównaniu do stanu na koniec lipca b.r. Liczba bezrobotnych wynosiła na koniec sierpnia 101581 osób i zmniejszyła się w omawianym okresie o 1940 osób tj. o 1,9%.

Pobierz pełną informację