Informacja o sytuacji na rynku pracy w woj. Dolnośląskim we wrześniu 2015 roku.

We wrześniu 2015 r. odnotowano w województwie dolnośląskim spadek liczby zarejestrowanych bezrobotnych w porównaniu do stanu na koniec sierpnia b.r. Liczba bezrobotnych wynosiła na koniec września 98818 osób i zmniejszyła się w omawianym okresie o 2763 osoby tj. o 2,7%.

Pobierz pełną informację