Informacja o sytuacji na rynku pracy w woj. Dolnośląskim w listopadzie 2015 roku.

W listopadzie 2015 r. odnotowano w województwie dolnośląskim niewielki wzrost liczby zarejestrowanych bezrobotnych w porównaniu do stanu na koniec października b.r. Liczba bezrobotnych wynosiła na koniec listopada 97765 osób i zwiększyła się w omawianym okresie o 323 osoby tj. o 0,3%.

Pobierz pełną informację