Informacja o sytuacji na rynku pracy w woj. Dolnośląskim w grudniu 2015 roku.

W grudniu 2015 r. odnotowano w województwie dolnośląskim wzrost liczby zarejestrowanych bezrobotnych w porównaniu do stanu na koniec listopada 2015 r. Liczba bezrobotnych wynosiła na koniec grudnia 99952 osoby i zwiększyła się w omawianym okresie o 2187 osób tj. o 2,2%.

Pobierz pełną informację