Informacja o sytuacji na rynku pracy w woj. Dolnośląskim w marcu 2016 roku

W marcu 2016 r. odnotowano w województwie dolnośląskim spadek liczby zarejestrowanych bezrobotnych w porównaniu do stanu na koniec lutego b.r. Liczba bezrobotnych wynosiła na koniec marca 103991 osób i zmniejszyła się w omawianym okresie o 2452 osoby tj. o 2,3%.

Pobierz pełną informację