Informacja o sytuacji na rynku pracy w woj. Dolnośląskim w kwietniu 2016 roku

W kwietniu 2016 r. odnotowano w województwie dolnośląskim spadek liczby zarejestrowanych bezrobotnych w porównaniu do stanu na koniec marca b.r. Liczba bezrobotnych wynosiła na koniec kwietnia 99005 osób i zmniejszyła się w omawianym okresie o 4986 osób tj. o 4,8%.

Pobierz pełną informację