Informacja o sytuacji na rynku pracy w woj. Dolnośląskim w lipcu 2016 roku.

W lipcu 2016 r. odnotowano w województwie dolnośląskim spadek liczby zarejestrowanych bezrobotnych w porównaniu do stanu na koniec czerwca b.r. Liczba bezrobotnych wynosiła na koniec lipca 88568 osób i zmniejszyła się w omawianym okresie o 2138 osób tj. o 2,4%.

Pobierz pełną informację