Informacja o sytuacji na rynku pracy w woj. Dolnośląskim w sierpniu 2016 roku.

W sierpniu 2016 r. odnotowano w województwie dolnośląskim spadek liczby zarejestrowanych bezrobotnych w porównaniu do stanu na koniec lipca b.r. Liczba bezrobotnych wynosiła na koniec sierpnia 87237 osób i zmniejszyła się w omawianym okresie o 1331 osób tj. o 1,5%.

Pobierz pełną informację