Informacja o sytuacji na rynku pracy w woj. Dolnośląskim w listopadzie 2016 roku.

Według danych GUS stopa bezrobocia rejestrowanego w województwie dolnośląskim wynosiła na koniec listopada 2016 roku 7,2% i była taka sama jak na koniec października b.r. Był to poziom stopy bezrobocia na Dolnym Śląsku najniższy od 1999 r.

Pobierz pełną informację