Informacja o sytuacji na rynku pracy w woj. Dolnośląskim w czerwcu 2017 roku.

W czerwcu 2017 r. odnotowano w województwie dolnośląskim spadek liczby zarejestrowanych bezrobotnych w porównaniu do stanu na koniec poprzedniego miesiąca. Liczba bezrobotnych pozostających w ewidencji powiatowych urzędów pracy Dolnego Śląska osiągnęła wartość najniższą od 1999 r. (tj. od początku wprowadzenia obecnie obowiązującego podziału administracyjnego kraju).

Pobierz pełną informację

Dodatek !!! 
- Bezrobotni wg gmin