Informacja o sytuacji na rynku pracy w woj. Dolnośląskim we wrześniu 2018 roku.

We wrześniu 2018 r. pracodawcy zgłosili do powiatowych urzędów pracy 11 317 miejsc pracy i aktywizacji zawodowej, tj. 1 853 oferty mniej niż w sierpniu 2018 r. Na 1 zgłoszone wolne miejsce pracy przypadało przeciętnie 0,9 nowo zarejestrowanego bezrobotnego. Najwięcej ofert pracy (powyżej 500) odnotowano w powiatach: wrocławskim grodzkim (3 237), oławskim (1 027), świdnickim (839) oraz wrocławskim ziemskim (659).

Pobierz pełną informację