Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2012 r. - część prognostyczna

Druga część raportu „Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie dolnośląskim w 2012 roku” obejmuje analizę popytu na pracę oraz analizę struktury kształcenia zawodowego na poziomie wyższym, zasadniczym i średnim zawodowym oraz ogólnokształcącym....

Pobierz raport