Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy
Prześlij odnośnik znajomemu Drukuj stronę Zapisz w formacie PDF

Powiadom znajomego o artykule

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za I półrocze 2013 r.

Prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest zgodnie z przepisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy jednym z zadań samorządu województwa w zakresie polityki rynku pracy. Raport „Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie dolnośląskim w I – półroczu 2013 roku” został opracowany według zaleceń metodycznych Departamentu Rynku Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

Głównym celem opracowywanych raportów jest sporządzanie aktualnego źródła informacji o podaży i popycie siły roboczej w skali regionu według grup zawodów oraz zawodów i specjalności, które może być pomocne samorządom oraz regionalnym władzom oświatowym w okresowej korekcie poziomu oraz struktury kształcenia zawodowego w odniesieniu do aktualnych potrzeb rynku pracy. 

Pobierz pełną informację

Wykonanie: itp.wroc.pl Strony internetowe Wrocław