Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2017 r.

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2017 r.

Aneks statystyczny do raportu