Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy
Prześlij odnośnik znajomemu Drukuj stronę Zapisz w formacie PDF

Powiadom znajomego o artykule

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie dolnośląskim w 2010 roku – część prognostyczna

Druga część raportu „Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie dolnośląskim w 2010 roku” obejmuje analizę popytu na pracę oraz analizę struktury kształcenia zawodowego na poziomie wyższym, zasadniczym i średnim zawodowym oraz ogólnokształcącym.

Analiza popytu na pracę opiera się na wynikach badania GUS, obejmującego dane o nowoutworzonych miejscach pracy w I – półroczu 2010 roku oraz w całym 2010 roku, jak również dane o wolnych miejscach pracy oraz dane o liczbie pracujących na koniec II i  IV kwartału 2010 roku. Informacje statystyczne o nowo utworzonych miejscach pracy zagregowane są w układzie sekcji oraz sektorów gospodarki, jak również w układzie wielkości badanych jednostek gospodarczych (duże, średnie i małe).  Informacje statystyczne o wolnych miejscach pracy oraz o liczbie pracujących zagregowane są ponadto w układzie wielkich grup zawodów. Należy podkreślić, że do 2006 roku badaniem popytu na pracę obejmowane były jednostki, w których liczba pracujących wynosiła 10 i więcej osób. Począwszy od 2007 roku badaniem popytu na pracę obejmowane są jednostki o liczbie zatrudnionych jeden i więcej osób.

Pobierz raport

Wykonanie: itp.wroc.pl Strony internetowe Wrocław