Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie dolnośląskim w 2011 roku – część diagnostyczna

Prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest zgodnie z przepisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy jednym z zadań samorządu województwa w zakresie polityki rynku pracy. Raport „Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie dolnośląskim w 2011 roku” został opracowany według zaleceń metodycznych Departamentu Rynku Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.Prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest zgodnie z przepisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy jednym z zadań samorządu województwa w zakresie polityki rynku pracy. Raport „Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie dolnośląskim w 2011 roku” został opracowany według zaleceń metodycznych Departamentu Rynku Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

Pobierz raport