Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie dolnośląskim w 2011 r. (część II).

Druga część raportu „Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie dolnośląskim w 2011 roku” obejmuje analizę popytu na pracę oraz analizę struktury kształcenia zawodowego na poziomie wyższym, zasadniczym i średnim zawodowym oraz ogólnokształcącym.

Pobierz raport