Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie dolnośląskim w I – półroczu 2012 roku

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie dolnośląskim w I – półroczu 2012 roku

 

Prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest zgodnie z przepisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy jednym z zadań samorządu województwa w zakresie polityki rynku pracy. Raport „Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie dolnośląskim w I – półroczu 2012 roku” został opracowany według zaleceń metodycznych Departamentu Rynku Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej

Pobierz raport