Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy
Prześlij odnośnik znajomemu Drukuj stronę Zapisz w formacie PDF

Powiadom znajomego o artykule

Konferencja: "Wyzwania stojące przed poradnictwem zawodowym w kontekście przemian społecznych"

 

W dniu 10 października br. Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Legnicy Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy zorganizowało konferencję pn. „Wyzwania stojące przed poradnictwem zawodowym w kontekście przemian społecznych”.

 Patronat honorowy nad konferencją objęli: Posłowie do Parlamentu Europejskiego Danuta Jazłowiecka i Piotr Borys.

        Celem konferencji była prezentacja stanowisk, opinii i poglądów osób oraz instytucji związanych z rynkiem pracy, odnoszących się do możliwości aktywnego wpływania na sytuację osób de faworyzowanych w kontekście pracy doradców zawodowych.

        Zmiany prawne dokonujące się w naszym kraju, jak wydłużenie okresu pracy, wymuszają także zmiany w podejściu do problematyki aktywizacji zawodowej. Powstają pytania, w jaki sposób stymulować dłuższą aktywność, jak łagodzić skutki zmian społecznych i jaką praktyczną rolę w obliczu tych problemów może odegrać poradnictwo zawodowe. Konferencja była okazją do spotkania przedstawicieli różnych środowisk zajmujących się poradnictwem zawodowym i wymiany poglądów, doświadczeń jak również wzbogacenia warsztatu pracy doradcy zawodowego w obszarze rynku pracy związanego z aktywizacją tych osób.

Konferencja zgromadziła ok. 100 osób, przedstawicieli między innymi: publicznych służb zatrudnienia, stowarzyszeń, Ochotniczych Hufców Pracy, Ośrodka Aktywizacji Zawodowej, Agencji Zatrudnienia, Biur Karier, Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej, Centrów Kształcenia Ustawicznego, Poradni Psychologiczno Pedagogicznych.

  Na program konferencji złożyły się prezentacje i wystąpienia ekspertów i autorytetów obszaru poradnictwa zawodowego i rynku pracy.

W charakterze prelegentów wystąpili:

dr hab. Zdzisław Wołk profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego, autor wielu książek i publikacji naukowych na temat humanistycznych aspektów pracy zawodowej, kultury pracy i poradnictwa zawodowego.

Temat wystąpienia: „Przemiany społeczne wpływające na obecny kształt rynku pracy”,

Irena Nowak - wiceprzewodnicząca Związku Pracodawców Dolnego Śląska; wieloletni praktyk
w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi w dużych organizacjach, członek Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia. 

Temat wystąpienia: „Możliwość zróżnicowania wymagań wobec potencjalnych kandydatów do pracy”

Małgorzata Rusewicz - Business Development Officer w Firmie „Ingeus” Sp. z o.o. Prawnik i ekspert z zakresu rynku pracy i prawa ubezpieczeniowego, w tym przepisów prawa wspólnotowego. Członek Komisji ds. Dialogu Społecznego przy KE oraz grup eksperckich funkcjonujących przy Komisji Europejskiej i BUSINESSEUROPE.

Temat wystąpienia: „Oczekiwaniami w stosunku do publicznych służb zatrudnienia”.

Danuta Jazłowiecka - posłanka do Parlamentu Europejskiego, członek Komisji ds. Zatrudnienia i Spraw Społecznych przy Parlamencie Europejskim.

Temat wystąpienia: Funkcjonowanie na rynku pracy młodzieży i osób po 50 roku życia w Unii Europejskiej – dobre praktyki”.

Agnieszka Kalbarczyk - współpracownik Uniwersytetu Warszawskiego, autorka zeszytów informacyjno – metodycznych dla doradców zawodowych.

Temat wystąpienia: „Poradnictwo, jako narzędzie pomagające integrować osoby zagrożone bezrobociem z rynkiem pracy”.

W trakcie konferencji, dzięki video przekazowi, uczestników konferencji pozdrowił z Brukseli Piotr Borys Poseł do Parlamentu Europejskiego.

 

W programie konferencji przewidziany i poprowadzony został również panel dyskusyjny „Perspektywy pracodawcy i poszukującego pracy – konflikt, czy wspólnota interesów”.

Zapraszamy do galerii zdjęć z konferencji

Linki

Prezentacje do pobrania

Galeria zdjęć

A oto cząstkowe wrażenia z konferencji naszych prelegentów i uczestników.

„Dziękuję za możliwość czynnego udziału w Konferencji. Ja również mam wyłącznie dobre wrażenia zarówno merytoryczne jak i emocjonalne. Cieszę się, że mogliśmy współpracować i że uzyskało to dobre opinie. Ze swojej strony deklaruję gotowość do dalszego współdziałania, również doraźnego, nieformalnego.
W Zielonej Górze coraz zimniej, ale jesienne Słoneczko coraz odważniej wygląda spoza chmur. Przesyłam serdeczne pozdrowienia dla Pani i całego Zespołu. Z poważaniem Zdzisław Wołk”

„Konferencja także dla mnie była pouczająca i na pewno miła. Chociaż zawsze myślę, (co pokazała też końcówka, kiedy to pytanie o potrzeby zostało zadane uczestnikom), że znacznie bardziej niż jednostronny przekaz, przydałoby się rozmawianie albo warsztaty, mające na celu dzielenie się doświadczeniami i wypracowywanie rozwiązań, w tym nie tylko systemowych, ale osobistych tj. budujących osobisty warsztat i kompetencje poszczególnych osób. Domyślam się, że skoro współpracują Państwo ze sobą od lat, to pewnie i to się dzieje. Ja w każdym razie na pewno się polecam, gdyby była taka potrzeba, na którą będę mogła odpowiedzieć i uznają Panstwo, że warto. Następnym razem droga na pewno będzie krótsza! :-)  Pozdrawiam i proszę o przekazanie pozdrowień wszystkim organizatorom!

Agnieszka Kalbarczyk”

„Dzień dobry! Chciałam bardzo serdecznie podziękować za umożliwienie mi udziału w tak prestiżowym przedsięwzięciu, jakim była organizowana przez CIiPKZ w Legnicy konferencja pt: „Wyzwania stojące przed poradnictwem zawodowym w kontekście przemian społecznych”. Na szczególną uwagę zasługuje wysoki poziom prelegentów oraz sprawna organizacja. Wisienką na torcie był występ Pana w trakcie przerwy kawowej, który umilał czas piękną grą na skrzypcach. Udział w konferencji był dla mnie wielkim wyróżnieniem. Bardzo dziękuję! Z poważaniem. Ewa Górniak”

„Godna podziwu okazała się organizacja konferencji, która została przygotowana w bardzo profesjonalny sposób przez DWUP. Dzięki wspaniałej i wysokiej wartości merytorycznej konferencja przyczyniła się do zintegrowania lokalnego środowiska oraz była doskonałą okazją wymiany poglądów i doświadczeń środowisk nauki, polityki i pracy. (http://www.dolnoslaska.ohp.pl/549-48243f6e3e798-40481-p_1.htm ).

 

Wykonanie: itp.wroc.pl Strony internetowe Wrocław