Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy
Prześlij odnośnik znajomemu Drukuj stronę Zapisz w formacie PDF

Powiadom znajomego o artykule

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NT. ASPEKTÓW WEWNĘTRZNEJ I ZEWNĘTRZNEJ KOMUNIKACJI W PARTNERSTWIE TRANSGRANICZNYM

 

W dniach 5 i 6 listopada 2012 r. odbyła się we Wrocławiu międzynarodowa konferencja nt. aspektów wewnętrznej i zewnętrznej komunikacji w partnerstwie transgranicznym, zorganizowana przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu.

Głównym celem konferencji było przedstawienie możliwości usprawnienia procesu komunikacji pomiędzy instytucjami i organizacjami działającymi w rejonach przygranicznych oraz przekazanie spostrzeżeń i doświadczeń wynikających z dotychczasowej praktyki komunikacyjnej w partnerstwie transgranicznym.

Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem zarówno przedstawicieli publicznych służb zatrudnienia, administracji samorządowej, organizacji pozarządowych jak również związków zawodowych oraz organizacji pracodawców z Polski, Czech i Niemiec.

Podczas konferencji zostały poruszone zagadnienia dotyczące wewnętrznej i zewnętrznej komunikacji w partnerstwie transgranicznym, budowy i realizacji strategii komunikacyjnej, kreowania wizerunku organizacji oraz kontaktów i współpracy z mediami. Odbył się również panel dyskusyjny, podczas którego przedstawiciele partnerstwa EURES TriRegio z trzech krajów dzielili się swoimi problemami i doświadczeniami w odniesieniu do działań związanych z rynkiem pracy, realizowanych na pograniczu polsko-czesko-niemieckim. Panel wspierany był przez ekspertów z zakresu komunikacji i kreowania wizerunku organizacji.

Konferencja była okazją do pogłębienia partnerskiej współpracy oraz wymiany doświadczeń i myśli pomiędzy reprezentantami instytucji z trzech krajów działających w rejonach przygranicznych. Dobra współpraca władz regionalnych, samorządów lokalnych czy organizacji pozarządowych daje możliwość wykorzystania szans wynikających z położenia geograficznego i funkcjonowania na pograniczu polsko-niemiecko-czeskim.

 
  
 

 

Wykonanie: itp.wroc.pl Strony internetowe Wrocław