Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy
Prześlij odnośnik znajomemu Drukuj stronę Zapisz w formacie PDF

Powiadom znajomego o artykule

Konferencja „Efekty wdrażania PO KL na terenie Dolnego Śląska w roku 2012, ze szczególnym uwzględnieniem rezultatów projektów systemowych” – 14.12.2012 r.

Szanowni Państwo, 
zapraszamy do udziału w konferencji organizowanej przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w dniu 14 grudnia 2012 roku pn. „Efekty wdrażania PO KL na terenie Dolnego Śląska w roku 2012, ze szczególnym uwzględnieniem rezultatów projektów systemowych”.

Celem konferencji jest przedstawienie aktualnego stanu wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) na Dolnym Śląsku, ze szczególnym uwzględnieniem rezultatów projektów systemowych powiatowych urzędów pracy, ośrodków pomocy społecznej oraz powiatowych centrów pomocy rodzinie oraz prezentacja modelowych przykładów („dobrych praktyk”) realizacji projektów systemowych.  Podsumowaniem konferencji będzie dyskusja na temat celowości i skuteczności realizacji projektów systemowych przez OPS-y, PCPR-y oraz PUP-y, na którą już dziś serdecznie zapraszamy.
Agenda konferencji – pobierz plik

Konferencja odbędzie się we Wrocławiu w godzinach 10:00-14:00  - Hotel Mercure Wrocław Centrum przy pl. Dominikańskim 1.
Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o zgłoszenie uczestnictwa drogą elektroniczną do 
10 grudnia br. na adres zbigniew.ratajczak@dwup.pl (decyduje kolejność zgłoszeń).

Formularz zgłoszeniowy – pobierz plik

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy zastrzega sobie prawo do zakończenia rekrutacji przed w/w terminem. 
Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia będzie przesłana zwrotnie do dnia 12 grudnia br. na adres e-mail, z którego wysłano formularz zgłoszeniowy, informacja o treści „potwierdzam przyjęcie zgłoszenia na konferencję”.

Organizator nie ponosi kosztów związanych z opłatami parkingowymi, ani innych opłat związanych z udziałem zakwalifikowanych osób w spotkaniu. Osobą odpowiedzialną za sprawy organizacyjne związane z konferencją jest Zbigniew Ratajczak tel. 71-39 74 110 lub 111. 

Serdecznie zapraszamy.

Wykonanie: itp.wroc.pl Strony internetowe Wrocław