DOLNOŚLĄSKI REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA 2012 ROK

Dolnośląski Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia zgodnie z art.3 ust.4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy przygotowuje corocznie Samorząd Województwa na podstawie Krajowego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia, uwzględniając strategię rozwoju województwa oraz strategię wojewódzką w zakresie polityki społecznej.

Pobierz pełny plan działań