Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy
Prześlij odnośnik znajomemu Drukuj stronę Zapisz w formacie PDF

Powiadom znajomego o artykule

Baza danych projektów realizowanych w obszarach zatrudnienia i integracji społecznej.

Szanowni Państwo,

Niniejszym informujemy, iż zostały zakończone prace związane z realizacją pierwszego etapu projektu „Stworzenie bazy danych na temat projektów realizowanych w obszarach zatrudnienia i integracji społecznej – Działania 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6 SPO RZL, Działania 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6 ZPORR oraz POKL” realizowanego ze środków Unii Europejskiej przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, w ramach którego opracowano system informacji o projektach współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Baza Projektów została utworzona w celu umożliwienia wszystkim zainteresowanym osobom - potencjalnym projektodawcom, badaczom i analitykom, instytucjom zaangażowanym we wdrażanie programów i projektów dotyczących rozwoju kapitału ludzkiego - dostępu do informacji o działaniach i wypracowanych rozwiązaniach w ramach dotychczas zrealizowanych projektów. Projekty zgromadzone w bazie wdrażane były w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL) i dotyczyły doskonalenia instytucji rynku pracy (Działanie 1.1), przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu (Działanie 1.5) oraz wyrównywania szans kobiet na rynku pracy (Działanie 1.6).

W przyszłości w bazie znajdą się również projekty realizowane w ramach innych działań SPO ZL, a także w ramach innych programów. Prezentowane opisy zrealizowanych projektów mogą być wykorzystane przez inne instytucje, jako inspiracja do swoich projektów, a istniejące materiały i wydane publikacje mogą oszczędzić nakładów koniecznych do tworzenia nowych, zbieżnych tematycznie projektów. Baza może także służyć do przygotowywania analiz dotyczących oferowanego wsparcia.

Baza ta dostępna jest pod adresem: www.sip.crzl.gov.pl

Wykonanie: itp.wroc.pl Strony internetowe Wrocław