Informacja dla Wnioskodawców

Porównanie stopy bezrobocia w powiatach województwa dolnośląskiego do stopy w województwie ogółem wg. stanu na 31 grudnia 2011 r.

Pobierz informację