Sprawozdanie - Dolnośląski Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na 2012 rok

Dolnośląski Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na 2012 rok zgodnie z art.3 ust. 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy przygotował Samorząd Województwa na podstawie Krajowego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia, uwzględniając strategię rozwoju województwa oraz strategię wojewódzką w zakresie polityki społecznej.

Pobierz sprawozdanie