Rejestr Instytucji Szkoleniowych


http://stor.praca.gov.pl/portal/#/ris

 

Informacja w sprawie sposobu dokonania kontynuacji działalności szkoleniowej w 2019 r. przez instytucje szkoleniowe wpisane do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.

Wnioski z kontynuacją działalności złożone do DWUP przed 1 stycznia 2019 r. nie będą podstawą do dokonania kontynuacji działalności szkoleniowej w programie RIS na kolejny rok.


Komunikat dotyczący bezpłatności wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy dokonuje wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych na podstawie art. 20 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 października 2004r. w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych (Dz. U. z 2014r. poz. 781).


Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jest bezpłatny.Telefon kontaktowy: 74 886 65 47 lub 74 886 65 27

 

* * *


Pliki do pobrania na stronie:


PUBLIKACJE: