Program Uczenie się przez całe życie – Leonardo da Vinci

Logotyp DG Edukacja i Kultura Program1. „Wymiany i spotkania transgraniczne” (WIST)

2. „What about you?”

3. „European Best Practices on Cross Border Internship and Labour Mobility” (EBCIL)

4. “Improving Employment Opportunities in the Labour Market for Marginalised Communities"