Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013

logotyp Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013


1.  „Sieć współpracy Urzędów Pracy – EUROPRACA SUDETY“