Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013


1. „Nowoczesny doradca zawodowy w PSZ”

2. „Bariery i szanse wsparcia i obsługi tzw. ”trudnego klienta” instytucji rynku pracy na terenie Dolnego Śląska”

3. „Doradztwo na odległość - badanie alternatywnej formy poradnictwa zawodowego”

4. „Poradnictwo na odległość”

5. „Obserwatorium Dolnośląskiego Rynku Pracy i Edukacji”